Promihood

Plattform der neuesten Nachrichten und Trends

Sorgdrager

Leeftijd Winnie Sorgdrager

Leeftijd Winnie Sorgdrager
Leeftijd Winnie Sorgdrager

Leeftijd Winnie Sorgdrager:Sorgdrager volgde zijn juridische opleiding aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tussen juli en januari was Sorgdrager als onderzoeker verbonden aan de Universiteit Twente. Tussen januari en mei was Sorgdrager officier van justitie bij het Openbaar Ministerie in Almelo.

Tussen mei en januari was hij advocaat-generaal van het Openbaar Ministerie in Arnhem. Tussen januari en januari was Sorgdrager werkzaam als procureur-generaal bij de gerechtshoven te Arnhem. Van januari tot en met augustus was hij werkzaam als procureur-generaal bij de gerechtshoven te ‘s-Gravenhage.

Sorgdrager kreeg kort na de verkiezingen de functie van minister van Justitie in kabinet Kok I en begon zijn ambtstermijn in augustus. Sorgdrager nam in april het besluit zich niet kandidaat te stellen en maakte haar besluit in de maand april bekend. Na de regeringsformatie kreeg Sorgdrager geen functie in het nieuw gevormde kabinet aangeboden.

In augustus is het kabinet Kok I opgevolgd door het kabinet Kok. In september was Sorgdrager kandidaat voor de functie van de volgende Nationale ombudsman; door kritiek van het Openbaar Ministerie zag ze zich echter genoodzaakt haar kandidatuur voor de functie in te trekken.

Na de Senaatsverkiezingen werd Sorgdrager gekozen als lid van de Senaat, een functie die ze bekleedde van juni tot het moment dat ze in oktober aftrad. Sorgdrager kreeg de eer om in december voorgedragen te worden voor een zetel in de Raad van State, en hij zal die functie van januari tot mei bekleden.

Daarnaast is Sorgdrager lid van de Raad van Toezicht van het Leids Universitair Medisch Centrum, commissaris van Vereniging Hendrick de Keyser en lid van de raad van bestuur van de Arbo Unie . Sorgdragers eerste huwelijk, dat was met Jan Willem Loot, resulteerde in de geboorte van twee zonen: Ernest en Daniel.

Na het afronden van haar opleiding aan het gymnasium in Arnhem van tot, begon Sorgdrager haar studie aan het conservatorium, maar kon deze niet afronden. Hun huwelijk werd in het jaar ontbonden. Daarna volgde zij haar opleiding tot arts aan de Universiteit Leiden en behaalde daar uiteindelijk haar propedeuse. Sindsdien studeert zij Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Leeftijd Winnie Sorgdrager
Leeftijd Winnie Sorgdrager

Ze was in staat om een ​​masterdiploma in het veld te behalen. Sorgdrager had een aantal banen bij de Universiteit Twente voordat hij daar stopte. Daarna werkte zij als hulpofficier van justitie bij de rechtbank in Almelo. Daarna kreeg zij de functie van advocaat-generaal bij het gerechtshof te Arnhem. Zij volgde J.H.G. Boekraad als procureur-generaal op die locatie, en zij begon haar ambtstermijn in die functie in Den Haag in de maand januari.

In de zomer van datzelfde jaar werd ze benoemd tot minister van Justitie. Ze werd geconfronteerd met de resultaten van het IRT-onderzoek, de gouden handdruk van voormalig procureur-generaal Van Randwijck en de “opstand van de PG’s” achtereenvolgens onder leiding van Arthur Docters van Leeuwen terwijl zij minister van Justitie was in de Kok I Purple I ministerie.

Aan het slot van de avondbijeenkomst die werd gebruikt om de opstand aan te kondigen, deed Sorgdrager de volgende verklaring aan de pers: “Wat mij betreft is de toestand van de gebeurtenissen volkomen normaal.” Toen Sorgdrager op de hoogte werd gebracht van de aanvullende vergoedingen die haar hoogste officieren ontvingen, reageerde ze door in de Tweede Kamer te verkondigen: “Mijn oren vlogen van mijn hoofd.”

In haar rol als minister van Justitie werd zij op internationaal niveau verantwoordelijk gehouden voor het door Nederland gevoerde drugsbeleid, dat vooral in Frankrijk verkeerd werd begrepen, en voor de euthanasiewetgeving. In juli kwam de minister onder vuur te liggen omdat hij verzuimde de Europese Unie op de hoogte te stellen van nationale wetten op de “Securitel-lijst”, wat een acroniem is voor “beveiligingscommunicatie”.

Een andere gebeurtenis die Sorgdrager met ondraaglijke pijn deed, was het mislukken van de vervolging van Desi Bouterse voor zijn rol in de wereldwijde drugshandel. Haar partijgenoot Hans van Mierlo, destijds minister van Buitenlandse Zaken, nam in overleg met de regering van de Verenigde Staten het besluit om Bouterse niet te laten arresteren in Brazilië.

Het voormalig hoofd van het Surinaamse leger is door een rechtbank in Den Haag in Den Haag schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden en veroordeeld tot een gevangenisstraf van jaren.was het jaar waarin Sorgdrager de politiek verliet. Ze kreeg de functie van Nationale ombudsman aangeboden,

maar wees die af omdat ze tegenstand van de Tweede Kamer verwachtte. Ze was voorzitter van de Raad voor Cultuur van tot en met een periode van enkele maanden als senator namens het district. Het was op de eerste van het jaar dat ze g.

Leeftijd Winnie Sorgdrager
Leeftijd Winnie Sorgdrager

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *